ReadyPlanet.com
dot dot
Visa for Thai วีซ่า สำหรับคนไทย

รายชื่อประเทศที่คนไทยสามารถไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า
1. Cambodia 14 days
2. Brunei 14 days
3. Bahrain 14 days
4. Japan 15 days
5. Philippines 30 days
6. Laos 30 days
7. Vietnam 30 days
8. Malaysia 30 days
9. Singapore 30 days
10. Hong Kong 30 days
11. Macau 30 days
12. Maldives 30 days
13. Seychelles 30 days
14. South Africa 30 days
15. Mongolia 30 days
16. Turkey 30 days
17. Russia 30 days (ทางรัสเซียเขามีกฏว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่ต้องวีซ่าเข้ารัสเซีย ถ้าพำนักอยู่ภายในเมืองเดิมเกิน 3 วัน

จำเป็นต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์กงสุลของรัสเซียนะครับ มิฉะนั้นตอนขาออกประเทศจะโดนปรับเงิน !!
แต่ส่วนมากถ้านอนตามโรงแรมเขาจะลงทะเบียนให้เลย แต่ถ้าไปบ้านเพื่อนหรืออย่างไร รบกวนศึกษาตรงนี้ด้วยนะครับ)
18. Vanuatu (ประเทศวานูอาตู เป็นประเทศเกาะเล็กแถบ Pacific ค่อนไปทาง Australia) 30 days
19. Indonesia 30 days
20. South Korea 90 days
21. Argentina 90 days
22. Brazil 90 days
23. Chile 90 days
24. Ecuador 90 days
25. Fiji 4 months อันนี้เขานับเป็นเดือนครับ ไม่ใช่แบบวัน
26. Panama 180 days
27. Peru 183 days หลายคนอาจจะเข้าใจว่าแค่ 90 วัน แต่จริงๆนานกว่านั้นเยอะครับ
28. Georgia 90 days ประเทศนี้เป็นหนึ่งในอดีตโซเวียตเก่าครับ หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าคนไทยไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเช่นกัน
29. Haiti 90 days
30. Dominican Republic 3 Months
31. Cook Island 31 Days

รายชื่อประเทศที่คนไทยสามารถขอ Visa on arrival ได้
1. Sri Lanka ค่าวีซ่าประมาณ $20 อยู่ได้ 30 วัน
2. Oman
3. Jordan ค่าวีซ่า JOD20 หรือประมาณ 1,000 บาท อยู่ได้ 30 วัน
4. Papua New Guinea ค่าวีซ่าไม่เกิน 1,000 บาท อยู่ได้ 60 วัน
5. Iran ขอวีซ่าก่อนเดินทาง ค่าวีซ่าไม่แน่ใจแต่อยู่ได้ 15 วัน
6. Nepal
7. Ethiopia* ค่าวีซ่าประมาณ $20-30
8. Kenya
9. Tanzania*
10. Zimbabwe*
11. Mauritius
12. Madagascar
13. Timor Leste (ติมอร์ตะวันออก)
14. Armenia อดีตโซเวียตเก่าเช่นเดียวกัน ค่าวีซ่าประมาณ $40
15. Bolivia ค่าวีซ่า $52
16. Mali* อันนี้อยู่แถบ West Africa คนไทยคงไม่ค่อยอยากไปรึปล่าว
17. Mozambique ค่าวีซ่าไม่ทราบแต่อยู่ได้ 30 วัน
18. Uganda* ค่าวีซ่า US$50
19. Togo* ค่าวีซ่าไม่ทราบแต่อยู่ได้ 7 วัน
*สำหรับการเดินทางไปยัง 6 ประเทศที่ผมดาวเอาไว้ ทุกท่านจำเป็นต้องมีสมุดเล่มเหลืองยืนยันการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดต่างๆ

ในแถบแอฟริกา เช่น มาลาเรีย ไทฟอย ไข้เหลือง ฯลฯ ยังไงขอให้ศึกษาข้อมูลเรื่องโรคที่ต้องป้องกันก่อนการเดินทางไปยัง
4 ประเทศนี้ด้วยนะครับ


รายชื่อประเทศที่คนไทยสามารถไปได้โดยมีเงื่อนไขบางประการ
1. Taiwan ถ้ามีวีซ่าอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย หรือ เชงเก้น ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเข้าไต้หวันโดยยกเว้นวีซ่าได้ 30 วัน
และวีซ่าไต้หวัน สำหรับคนที่ถือวีซ่าถาวรหรือเรสซิเดนส์วีซ่าของประเทศนิวซีแลนด์สามารถเข้า ประเทศไต้หวันได้ 30 วัน
2. Mexico ถ้ามีวีซ่าอเมริกาที่ยังไม่หมดอายุ สามารถพำนักได้โดยยกเว้นวีซ่า 180 วัน   (โดยต้องเข้าเม็กซิโกโดยผ่านทาง
ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)

3. Puerto Rico เงื่อนไขเดียวกัน Mexico อันนี้ขอแก้ไขนะครับ ถ้าเดินทางมาจาก USA เพื่อเข้า Puerto Rico ยกเว้นวีซ่าและอยู่ได้ 30 วันครับ
4. Bulgaria ถ้ามีวีซ่าเชงเก้นหรือโรมาเนีย สามารถพำนักได้ 90 วัน
5. Kosovo ถ้ามีวีซ่าเชงเก้นที่ไม่หมดอายุ สามารถพำนักอยู่ได้ 15 วัน
6.  Ireland ถ้าถือวีซ่า UK อยู่และยังไม่หมดอายุสามารถอยู่ได้ 90 วัน
7. Costa Rica ถ้ามีวีซ่าญี่ปุ่นที่มีอายุเกิน 6 เดือน หรือ วีซ่าจากประเทศ Liechtenstein, Norway, Switzerland สามารถพำนักได้สูงสุด 30 วัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
Thank you:  Pantip 

 

ประเภทของวีซ่า

วีซ่านักท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน วีซ่าสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาที่ต่างประเทศ
ระยะเวลาโดยทั่วไป ประมาณ 6 เดือนหรือมากกว่า พักได้สูงสุด 11 เดือน สำหรับนักเรียนอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ต้องการเรียนคอร์สระยะยาวในสหราชอาณาจักร
สำหรับผู้ที่ต้องการวีซ่าระยะยาว 1 ปี, 2 ปี, 5 ปี, 10 ปี   สำหรับนักเรียนอายุ 4-17 ปี ที่ต้องการเรียนคอร์สระยะยาวในสหราชอาณาจักร

 

วีซ่าธุรกิจ วีซ่าแต่งงาน วีซ่าครอบครัวเพื่อขอพำนักกับ
ครอบครัวที่ต่างประเทศ
วีซ่าธุรกิจทั่วไป – เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือเพื่อเข้าร่วมงาน, เข้าประชุม และการฝึกอบรม เป็นระยะเวลา 6 เดือนหรือมากกว่า

คุณต้องการแต่งงานที่ต่างประเทศ

สำหรับผู้ที่ต้องการติดตาม สามี/ภรรยา คู่หมั้น บิดามารดา หรือบุตร
วีซ่าธุรกิจเพื่อการศึกษา – เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา งานวิชาการ และการวิจัย เป็นระยะเวลา 1 ปี คุณต้องการแจ้งเรื่องการแต่งงานที่ต่างประเทศ วีซ่าประเภทนี้จะมีอายุ 6 เดือน หรือมากกว่า
วีซ่าธุรกิจสำหรับแพทย์และทันตแพทย์ – เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการรักษาทางการแพทย์ เป็นระยะเวลา 6 เดือน วีซ่าประเภทนี้จะมีอายุ 6 เดือน

 

 

อัตราค่าบริการของเราและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ก่อนที่เราจะให้บริการกรอกใบสมัครวีซ่าให้กับคุณ เราจะเรียกเก็บค่าบริการ โดยคุณต้องโอนเงินค่าบริการมาที่บัญชีธนาคารของบริษัทฯเรา กรุณาดูค่าบริการข้างล่างนี้

เนื่องจากค่าธรรมเนียมในการยื่นทำวีซ่าของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นระยะ ดังนั้นก่อนยื่นใบสมัครฯ เราจะแจ้งค่าธรรมเนียมวีซ่าของสถานฑูตให้คุณทราบ ค่าธรรมเนียมในการจัดทำวีซ่าของสถานฑูตจะไม่รวมอยู่ในค่าบริการของเรา

ชนิดของวีซ่า ค่าบริการ (บาท)
วีซ่าทั่วไป (วีซ่าท่องเที่ยว) 10,000
วีซ่านักเรียน (ทั่วไป) 18,000
วีซ่าสาหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาที่สหราชอาณาจักร (18 ปีขึ้นไป) 38,000
วีซ่าสาหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาที่สหราชอาณาจักร (4-17 ปี) 38,000
วีซ่าธุรกิจ (ทั่วไป) 20,000
วีซ่าธุรกิจ (การศึกษา) 25,000
วีซ่าธุรกิจ (แพทย์/ ทันตแพทย์) 25,000
วีซ่าแต่งงาน 30,000
ย้ายไปอาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวในต่างประเทศ 30,000
วีซ่าสปอนเซอร์ 22,000

 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

1. ค่าอุทธรณ์ขอวีซ่า - เราจะทำใบเสนอราคาเป็นกรณีๆ ไป

2. การสัมภาษณ์ - หากคุณต้องการให้เราฝึกและซักซ้อมการสัมภาษณ์ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขอวีซ่า จะมีการคิดค่าบริการเพิ่ม 2,000 บาท

3. วีไอพี - สำหรับวีซ่านักเรียน เราให้บริการที่สมบูรณ์และครบวงจรในทุกขั้นตอน รวมถึงการจัดหาคอร์สเรียนต่างๆ และที่พักอาศัยในสหราชอาณาจักร กรุณาแจ้งความต้องการกับเรา

 
Line Id. phuketvisaCopyright © 2010 All Rights Reserved. By Phuket Visa Law Office
WE ARE SERVICES FOR VISAS, WORK PERMIT, ACCOUNTING, AUDITING, COMPANY FORMATION, LEGAL ADVICE, LAWYER & NOTARIES